amtranslator.com

amtranslator.com © 2010 

VÄLKOMMEN!

Översättning är mer än ord. Det är också nyckeln till framgångsrik och säker kommunikation med myndigheter, företag och andra intressenter. Som translator och språkvetare har jag de befogenheter, kunskaper och erfarenheter som krävs för att du ska få bästa möjliga hjälp med översättningar och kommunikation.

Jag är auktoriserad översättare från svenska till spanska, kvalificerad att bestyrka översättningar av officiella dokument. Jag är också översättare mellan svenska, engelska och spanska. Jag specialiserar mig på ekonomiska och juridiska texter, men jag översätter även texter inom andra fackområden.

AUKTORISERAD ÖVERSÄTTARE

En auktoriserad översättare, eller translator, är en kvalificerad översättare vars arbete kännetecknas av högsta kvalitet och noggrannhet. Yrkestiteln tilldelas av Kammarkollegiet till översättare som har genomgått krävande översättningsprov med juridiskt, ekonomiskt och allmänt innehåll.

 

En translator bestyrker dokument genom att använda en personlig translatorstämpel och ett självhäftande märke. En translator har tystnadsplikt och behandlar alla uppdrag med konfidentialitet.

Språkvetare och auktoriserad 

översättare från svenska till spanska

Aisha Renée Malmgren